IKONA - İZMİR REKLAM AJANSI
Dijital Pazarlama Dünyasının Değişen Trendleri

Dijital Pazarlama Dünyasının Değişen Trendleri

Yapay Zekanın Gelişimi

Tarihsel açıdan yapay zekayı ele alırsak insan vücudu dışında bir zeka yaratma fikrinin izlerine ilk olarak eski Yunan mitolojisinde rastlarız. Rüzgarın yaratıcısı Daedelus’un yapay-insan yaratma teşebbüsü ya da civa kullanarak heykellerine ses vermesi kökenleri mitolojik bir öyküye de dayansa da bunun örneklerinden biridir. Tarihin birçok bölümünde insanın şu an kullanırken çok da şaşırmadığımız “yapay zeka” özelliklerini oluşturmak için adım adım ilerlediğini ve bu adımların anlamlı bir sonuca dönüşmesinin çok uzun süre aldığı söylenebilir. Ünlü filozof ve matematikçi Leibniz’in matematiksel düşünme biçimine devrimsel bir dönüşümle kattıklarından Gülliver’in Gezileri kitabının yazarının sadece soyut yetenekleri gelişkin, garip giyimli ve matematik düşkünü “Laputaları” hayal edebilmesine, Japonların 20. yüzyılın ilk yarısında doğal yollarla otonom öğrenebilen anlamına gelen “Gakutensoku” kelimesinden türeterek ürettikleri ilk robot denemelerine, milenyumun hemen öncesinde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük satranç dehası kabul edilen Garry Kasparov’un “Deep Blue” adlı IBM üretimi süper bilgisayar tarafından yenilmesine, kronolojik olarak onlarca gelişim basamağı ve örneği sayabilliriz. Yapay zeka düşüncenin aslen doğuşu ve ete kemiğe büründüğü ve somutlaştığı tarih referansı olarak ise 1956 yılını baz almalıyız.


Birleşik Devletler’de Darmouth’da düzenlenen bilim adamları konferansında donatılmış bilgisayar programlarını gerçekleştirme olasılığının araştırılması fikri ortaya atılmıştır. Bu sayede “yapay zeka” ismi ilk kez kullanılmıştır. A. Newell ve H. Simon tarafından geliştirilen LISP (yapay zeka programlama dili) tarafından yazılmış Logic Theorist ve bir satranç oyunu programı ilk yapay zeka programlarıdır. Fakat insanlığı zeki makinelere duyduğu merak daha eskiye dayanıyor. Bilimsel planda hem otomatlar üzerindeki teorik ve pratik çalışmalar hem de matematik ve mantık çalışmaları yapay zekanın temellerini oluşturmuştur. 1930’lara doğru algoritmik olmayan çözümlerin (çözümün sıralı ve sınırlı işlemler dizisiyle ifade edilemediği) varlığının kanıtlanmasıyla çözümsüzlük ve eksik kalma konusunda çalışmalar Leibniz, Boole, Hilbert, Gödel ve Church tarafından yapılmıştır. Gerçek yapay zeka ise bilgisayarın doğuşuyla ortaya çıkmıştır. 1943 yıllarında bilgisayar ile birlikte bazı bilim adamları makineleri zeka ile donatma meselesini incelediler. 1950’de Alan Turing bir makinenin zeki olup olmadığına dair geliştirdiği testle birlikte, bilgisayarlara verilen önemin artışında öncü oldu.

Kısaca Yapay Zeka

Wikipedia'ya göre "yapay zeka" terimi, öğrenme ve problem çözme gibi insanların diğer insan zihinleriyle ilişkilendirdiği "bilişsel" işlevleri taklit eden makine ve bilgisayarları tanımlamak için kullanılıyor.

Zekanın özünü anlamaya çalışan ve tıpkı insanlar gibi kendisine beslenen verilere dayanarak düşünen, yanıtlayan ve görevler yerine getiren yeni bir akıllı makine üretmeye çalışan bir bilgisayar bilimi alanı olduğunu da söyleyebiliriz. Yapay zeka ile ilişkili faaliyetlerden bazıları, robotik, konuşma tanıma, görüntü tanıma, doğal dil işleme, problem çözme vb. gibi oldukça teknik konulardır.

Ayrıntılı algoritmalar sayesinde, yapay zeka sistemleri artık her zamankinden daha hızlı ve daha verimli hale gelen sistemler ile daha olgun hale geliyor. Yapay zekanın uygulama alanı genişliyor ve dünya çapında araştırma ve geliştirme alanlarında büyük adımlar atmaya yardımcı oluyor.

Yapay zeka insan zekası değildir, ancak bir insan gibi düşünebilir ve hatta insan zekasını aşabilir.

Yapay zeka; bilim, veri, makine öğrenimi ve algoritmalarıyla, potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha iyi etkileşimler oluşturmak için pazarlama otomasyonundaki tüm davranışsal, işlemsel ve demografik verilerin her gün daha fazlasını topluyor. Uzmanlar yapay zekanın ve pazarlama otomasyonunun, pazarlamayı her düzeydeki pazarlamacı için daha hedefli, öngörülebilir ve eyleme dönüştürülebilir hale getireceğini belirtiyor. Yapay zeka ilerlemeye devam ettikçe, onu dijital pazarlama stratejilerini geliştirmek ve şirketler için değerli müşteri iç görüleri sağlamak için kullanma yeteneği de artacak gibi görünüyor.

 

Devamı için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.